Luis Heredia Álvarez
Advokat / Grundarer

Inskriven vid advokatsamfundet

“Colegio de Abogados de Málaga”. Col. 875

E: lheredia@medioyheredia.com

Luis Heredia Álvarez var med som grundare av Advokatfirman som går under namnet Medio y Heredia Abogados. Han erhöll sin masterexamen i juridik vid universitetet i Oviedo. Innan han började utöva advokatyrket arbetade han som tjänsteman på styrelsenivå för hamnen i Gijón s.k.

“Junta de Obras del Puerto de Gijón”, och verkade för departementet för offentliga byggprojekt under tidsperioden år 1978 till 1983.

 

Sedan han skrevs in som advokat vid advokatsamfundet i Malaga år 1984 har han oupphörligt utövat advokatyrket, vilket även framgår av uppteckningar hos advokatsamfundet självt, där han varit inskriven under sina 25 år som yrkesverksam advokat vid detta samfund.

 

Han har varit medlem i den spanska nationella föreningen för tidsdelning s.k. “Asociación Nacional Española de Tiempo Compartido” (ANETC), sekreterare för den andalusiska föreningen för tidsdelning “Asociación Andaluza de Tiempo Compartido” samt ordförande för den etiska kommittén för organet för tidsdelning i Europa “El Comité de Ética de la Organización de Tiempo Compartido Europeo” (OTE). Han har vidare aktivt deltagit vid konferenser, seminarier och forum, där ämnesområden behandlats som skatter, fastighetsmäkleri och pengatvätt.

 

Han har framför allt varit verksam inom områdena civilrätt, offentlig rätt, företags- och fastighetsrätt samt även tidsvis som sakkunnig vid rättsförfaranden.

 

Verksamhetsområden:

Fastighetsrätt

Civilrätt

Företagsrätt

Offentlig rätt

 

Språk:

Spanska

Engelska

 

 

 

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

X

MEDIO Y HEREDIA

ABOGADOS

Bulevar Alfonso de Hohenlohe.

Edificio Milla de Oro. Oficinas 4 y 5.

20602, Marbella

 

 

Terms and Conditions |  Cookies

 Privacy Policy

Bulevar Alfonso de Hohenlohe

Edificio Milla de Oro

1ª Pta. Oficinas 4 y 5

29602 Marbella

 

Tel: +34 952 77 86 44

Fax: +34 952 82 17 10

E: abogados@medioyheredia.com